آخرین کتابها

طراحی الگوریتم(090238)
1389, مقسمی حمیدرضا
پایان نامه حذف آلاینده فورفورال از محلول‌های آبی با استفاده از فرآیند اکسیداسیون پیشرفته فتوفنتون در حضور اشعهUV (060433)
1401
رشته‌ی مهندسی ایمنی، گرایش بهداشت و محیط زیست نام دانشجو: سعید غلامی نام اساتید...
پایان نامه طراحی اقامتگاه بومگردی در منطقه مرطوب و کوهستانی دیلمان با رویکرد افزایش بهره گیری از تهویه طبیعی(060432)
1399
رشته‌ی مهندسی معماری گرایش معماری و انرژی نام دانشجو: شوخان کریمی نام اساتید راهنما:...
پایان نامه بررسی تاثیر استفاده از مزارع خورشیدی در تامین انرژی فرودگاه های ایران مطالعه موردی فرودگاه طبس، ایرانشهر(060430)
1402
رشته‌ی مهندسی برق گرایش برنامه و مدیریت سیستم‌های انرژی الکتریکی نام دانشجو: محسن...
پایان نامه بهینه سازی: نقش هزینه و زمان در مدیریت ساخت پروژه‌های انبوه سازی(060423)
1402
رشته‌ی مهندسی عمران گرایش مدیریت ساخت نام دانشجو: داود عبدی اساتید راهنما: دکتر پویان...
پایان نامه انتخاب و طراحی سیستم پایش میزان فرونشست سازه‌های اصلی یک نیروگاه بخاری(مطالعه موردی نیروگاه شهید مفتح)(060429)
1402
رشته‌ی مهندسی عمران گرایش مدیریت ساخت نام دانشجو: مهدی کردلو استاد راهنما: دکتر یوسف...
پایان نامه مدل سازی محاسباتی مشتقات مبتنی بر cubane به عنوان یک نانو کیج دارویی(060428)
1402
رشته‌ی شیمی دارویی نام دانشجو: سیدمحمد هادی ذگردی اساتید راهنما: دکتر آرزو غفاری دکتر...
پایان نامه بررسی اثر اندازه ساختارcufe2o4 بر خواص هایپرترمی آن در محیط آزمایشگاه(060427)
1400
رشته‌ی مهندسی شیمی گرایش دارویی نام دانشجو: مهسا هاشم خانی اساتید راهنما: دکتر رضا...
پایان نامه تهیه و شناسایی نانوساختار فریت کبالتCoFe2O4 و بررسی تاثیر اندازه ذرات بر هایپرترمیا آن در محیط آزمایشگاهی(060425)
1401
رشته‌ی شیمی گرایش دارویی نام دانشجو: شقایق قربانیان گزافرودی استاد راهنما: دکتر رضا...
پایان نامه تهیه ی نانوذرات مغناطیسی فریت کلسیم بای درمان سرطان به روش هایپرترمیا(060422)
1402
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته شیمی گرایش دارویی

نویسنده محبوب

ارول جورج
1 کتاب ها
دهخدا علی اکبر
1 کتاب ها
رضوی سید احمد
1 کتاب ها
هایزنبرگ ورنر
1 کتاب ها
طالقانی محمود
2 کتاب ها
چارلز
1 کتاب ها