آخرین کتابها

پایان نامه ارزیابی خطرات شغلی در بیمارستان شعید رحیمی خرم آباد به روش JSA(60365)
1400, ثابت حاجی درویشی امید
مهندسی شیمی _ایمنی ،بهداشت و محیط زیستHSE
پایان نامه ارزیابی ریسک شغلی نجاتگر در عملیات آبی (سیلاب)به روش ارزیابی ایمنیJSA(60363)
1400, عظیمی سیامک
مهندسی شیمی_بهداشت ایمنی و محیط زیستHSE
پایان نامه تاثیرات خانه های هوشمند بر محیط زیست(60361)
1400, فرامرزی فتاح مژگان
مهندسی ایمنی ،بهداشت و محیط زیست
پایان نامه ارزیابی ریسک به روش هازوپ در شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب دهلران(60359)
1397, مرادی حیدر
مهندسی شیمی _بهداشت ایمنی و محیط زیستHSE

نویسنده محبوب

توماس جورج
3 کتاب ها
روحانی محمدتقی
4 کتاب ها
وادلو توماس
1 کتاب ها
ماروسی مرتضی
1 کتاب ها
دیانی محمود
6 کتاب ها