یافت شد6883 کتاب ها در کل
پایان نامه بررسی جریان گاز ورودی به cold box به منظور دست یافتن به مقدار مجاز CO2 و تاثیرات آن در پالایشگاه گاز ایلام(060126)
1394
نام دانشجو: پریسا ناصری نام استا راهنما: مهندس امیر سالار آبادی نام استاد مشاور: دکتر...
پایان نامه تعیین شدت انرژی در بخش ساختمان با استفاده از روش NPI با بکار گیری از نرم افزار Design Builder(060113)
1395
نام دانشجو: امیرحسین سالار کیا نام اساتید راهنما: دکتر احمد قریب گرکانی - دکتر رضا علائی
پایان نامه بهینه سازی سیستم توزیع بخار و کندانس شرکت شیر پاستوریزه پگاه لرستان (060105)
1394
نام دانشجو: مرتضی غفاری نام استاد راهنما: دکتر یوسف یاسی نام استاد مشاور: دکتر رضا علائی
پاین نامه امکان سنجی جایگزینی کمپرسور به وسیله اجکتور به منظور بازیافت گاز های فلز پالایشگاه تهران(060102)
1396
نام دانشجو: مهرداد طاهر خانی نام اساتید راهنما: دکتر یوسف یاسی - دکتر حسن بیگلریان
پایان نامه مطالعه نرم افزاری جریان خون در یک شریان خمیده با فرض جریان غیر نیوتنی(060096)
1394
نام دانشجو: علیرضا غفاری نام اساتید راهنما: دکتر یوسف یاسی - مهندس حسین تمیم
پایان نامه بررسی و کاهش جریان نشتی در دوربین هیدروکویل(060094)
1394
نام دانشجو: سبحان اسماعیلی نام استاد راهنما: دکتر یوسف یاسی
پایان نامه تحلیل و طراحی کوره های دوار سیمان در جهت بهبود کیفیت تولید و کاهش مصرف انرژی(060092)
1394
نام دانشجو: مهدی عمیدی پارسا نام اساتید راهنما: دکتر یوسف یاسی - مهندس رضا علائی
پایان نامه طراحی و تحلیل توربین هیدروکویل با گام ثابت(060090)
1394
نام دانشجو: وحید جباروند نام استاد راهنما: دکتر یوسف یاسی
پایان نامه تحلیل اگزرژی سلول های فتوولتاییک حرارتی با خنک کن هوا (060084)
1395
نام دانشجو: میلاد زمانی نام اساتید راهنما: دکتر رضا علایی - دکتر مجتبی میرزایی
پایان نامه بررسی ، تحلیل و افزایش کارایی توربین هیدرو کویل با تغییر گام و تعداد پره های توربین (060082)
1394
نام دانشجو: سجاد چراغیان نام اساتید راهنما: دکتر رضا علائی - دکتر مجتبی میرزایی
کتابها در صفحه: