پایان نامه شناسایی و آنالیز خطرات واحدGTGپالایشگاه تهران با تمرکز بر روشHAZOP به همراه مدلسازی پیامدهای نشت و انتشار از فیلتر سوخت گازی(60000-60001)

0.00 رتبه بندی متوسط0 رای
دسته بندی: پایان نامه کارشناسی ارشد
نویسنده: ,
نویسنده: زهرا شواربی
registration_number: پایان نامه کارشناسی ارشد 60000 تا 69999
شماره: 60000

مهندسی شیمی_بهداشت ایمنی و محیط زیست(HSE)                                                  

نظرات

فیلدهای اجباری علامت * هستند. آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.