پایان نامه شناسایی و تجزیه و تحلیل ریسک فاکتورهای موثر بر مدیریت ریسک ایمنی و نجات در حوادث مرتبط با چاه مبتنی بر فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی (FAHP)(60382)

0.00 رتبه بندی متوسط0 رای
دسته بندی: پایان نامه کارشناسی ارشد
نویسنده: , ,
نویسنده: علیرضا معافی
registration_number: پایان نامه کارشناسی ارشد 60000 تا 69999
شماره: 60382

ایمنی ،بهداشت و مجیط زیستHSE

نظرات

فیلدهای اجباری علامت * هستند. آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.