پایان نامه بررسی اثر تعارض کار-خانواده و استرس شغلی برخستگی و فرسودگی پرسنل غریق نجات ساحلی(060404)

0.00 رتبه بندی متوسط0 رای
دسته بندی: پایان نامه کارشناسی ارشد
نویسنده: مهدی انصاری
registration_number: پایان نامه کارشناسی ارشد 60000 تا 69999
شماره: 060404

رشته ی مهندسی بهداشت گرایش ایمنی محیط زیست

نظرات

فیلدهای اجباری علامت * هستند. آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.