پایان نامه بررسی سطع آگاهی نگرش و رفتار کارکنان در زمینه HSEوارائه راهکار کاربردی جهت ارتقا آموزشHSE(060406)

0.00 رتبه بندی متوسط0 رای
دسته بندی: پایان نامه کارشناسی ارشد
نویسنده: حمید ولیخانی
registration_number: پایان نامه کارشناسی ارشد 60000 تا 69999
شماره: 060406

رشته ی مهندسی ایمنی بهداست و محیط زیست گرایش HSE

نظرات

فیلدهای اجباری علامت * هستند. آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.