پایان نامه شناسایی و تجزیه و تحلیل ریسک فاکتورهای موثر مدیریت پیامدهای حریق در طبقات منفی مبتنی بر فرآیند تحلیل سلسه مراتبی فازی(FAHP)(060413)

0.00 رتبه بندی متوسط0 رای
دسته بندی: پایان نامه کارشناسی ارشد
registration_number: پایان نامه کارشناسی ارشد 60000 تا 69999
شماره: 060413

رشته ی مهندسی ایمنی ؛بهداشت و محیط زیست گرایشHSE

نظرات

فیلدهای اجباری علامت * هستند. آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.