پایان نامه تهیه و شناسایی نانوساختار فریت کبالتCoFe2O4 و بررسی تاثیر اندازه ذرات بر هایپرترمیا آن در محیط آزمایشگاهی(060425)

0.00 رتبه بندی متوسط0 رای
صفحات: 83 صفحات
registration_number: پایان نامه کارشناسی ارشد 60000 تا 69999
شماره: 060425

رشته‌ی شیمی گرایش دارویی

نام دانشجو: شقایق قربانیان گزافرودی

استاد راهنما: دکتر رضا پیمان فر

استاد مشاور: دکتر آرزو غفاری

نظرات

فیلدهای اجباری علامت * هستند. آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.