پایان نامه بررسی اثر اندازه ساختارcufe2o4 بر خواص هایپرترمی آن در محیط آزمایشگاه(060427)

0.00 رتبه بندی متوسط0 رای
صفحات: 52 صفحات
registration_number: پایان نامه کارشناسی ارشد 60000 تا 69999
شماره: 060724

رشته‌ی مهندسی شیمی گرایش دارویی

نام دانشجو: مهسا هاشم خانی

اساتید راهنما: دکتر رضا پیمان فر

دکتر آرزو غفاری

نظرات

فیلدهای اجباری علامت * هستند. آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.