پایان نامه مدل سازی محاسباتی مشتقات مبتنی بر cubane به عنوان یک نانو کیج دارویی(060428)

0.00 رتبه بندی متوسط0 رای
صفحات: 71 صفحات
registration_number: پایان نامه کارشناسی ارشد 60000 تا 69999
شماره: 060428

رشته‌ی شیمی دارویی

نام دانشجو: سیدمحمد هادی ذگردی

اساتید راهنما: دکتر آرزو غفاری

دکتر مازیار بحرینی

استاد مشاور: دکتر رضا پیمان فر

نظرات

فیلدهای اجباری علامت * هستند. آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.