پایان نامه انتخاب و طراحی سیستم پایش میزان فرونشست سازه‌های اصلی یک نیروگاه بخاری(مطالعه موردی نیروگاه شهید مفتح)(060429)

0.00 رتبه بندی متوسط0 رای
صفحات: 167 صفحات
registration_number: پایان نامه کارشناسی ارشد 60000 تا 69999
شماره: 060429

رشته‌ی مهندسی عمران گرایش مدیریت ساخت

نام دانشجو: مهدی کردلو

استاد راهنما: دکتر یوسف یاسی

استاد راهنمای دوم: دکتر پویان فخاریان

نظرات

فیلدهای اجباری علامت * هستند. آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.