پایان نامه امکان سنجی و آنالیز اقتصادی تولید انرژی بیوگاز در شهر کرمانشاه(060311)

0.00 رتبه بندی متوسط0 رای
دسته بندی: پایان نامه کارشناسی ارشد
صفحات: 93 صفحات
registration_number: پایان نامه کارشناسی ارشد 60000 تا 69999
شماره: 060311

نام دانشجو: محمد هادی کهزادی طهنه

نام اساتید راهنما: دکتر مجتبی میرزایی

نظرات

فیلدهای اجباری علامت * هستند. آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.