پایان نامه ارائه یک ساختار هماهنگ بین بهره بردار و بارهای پاسخگو در بازار برق ایران(مطالعه موردی، منطقه مهرشهر کرج)(060285)

0.00 رتبه بندی متوسط0 رای
دسته بندی: پایان نامه کارشناسی ارشد
صفحات: 95 صفحات
registration_number: پایان نامه کارشناسی ارشد 60000 تا 69999
شماره: 060285

نام دانشجو: فرزان محمدپور

نام اساتید راهنما: دکتر سیدایمان واصفی - دکتر حیدر مداح

نظرات

فیلدهای اجباری علامت * هستند. آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.