پایان نامه بررسی مهمترین چالش های فراوری جذب سرمایه گذاری و روش مناسب تامین مالی پروژه های عمرانی با توجه به شرایط تحریم (060298)

0.00 رتبه بندی متوسط0 رای
دسته بندی: پایان نامه کارشناسی ارشد
صفحات: 133 صفحات
registration_number: پایان نامه کارشناسی ارشد 60000 تا 69999
شماره: 060298

نام دانشجو: ابراهیم نجفی فتح

اساتید : دکتر مهدی فتاحی _ دکتر احمد قریب گرکانی

نظرات

فیلدهای اجباری علامت * هستند. آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.