پایان نامه واکاوی و تحلیل جایگاه مدیریت ریسک در به کارگیری فناوری های نوین ساختمان های بلند مرتبه(060326)

0.00 رتبه بندی متوسط0 رای
صفحات: 94 صفحات
registration_number: پایان نامه کارشناسی ارشد 60000 تا 69999
شماره: 060326

نام دانشجو: امید عربلو

نام اساتید راهنما: دکتر مهدی فتاحی _ دکتر احمد قریب گرکانی

نظرات

فیلدهای اجباری علامت * هستند. آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.