پایان نامه ارزیابی مهمترین معیار های موثر بر نحوه عملکرد و مدیریت بر ذینفعان در پروژه های مشارکت های عمومی و خصوصی صنعت ساختمان (060324)

0.00 رتبه بندی متوسط0 رای
دسته بندی: پایان نامه کارشناسی ارشد
صفحات: 107 صفحات
registration_number: پایان نامه کارشناسی ارشد 60000 تا 69999
شماره: 060324

نام دانشجو: علی متین قهفرخی

نام اساتید راهنما: دکتر احمد قریب گرکانی _ دکتر مهدی فتاحی

نظرات

فیلدهای اجباری علامت * هستند. آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.