شبیه سازی پیامد بروز انفجار احتمالی ناشی از نشت اتیلن از pipe rack در طراحی و ساخت،ساختمان ut_3پتروشیمی بندر امام با استفتده از نرم افزار phast (060431)

0.00 رتبه بندی متوسط0 رای
دسته بندی: پایان نامه کارشناسی ارشد
نویسنده:
صفحات: 81 صفحات
registration_number: پایان نامه کارشناسی ارشد 60000 تا 69999
شماره: 060431

استاد راهنما:دکتر مصطفی عادلی زاده

نظرات

فیلدهای اجباری علامت * هستند. آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.