یافت شد6883 کتاب ها در کل
پایان نامه  تهیه و شناسایی نانوساختار MgFe2O4 و بررسی اثر اندازه و قابلیت هایپرترمیا آن در محیط آزمایشگاهی(060346)
1400
نام دانشجو: سید محسن سیدیان نام اساتید راهنما: دکتر آرزو غفاری - دکتر رضا پیمانفر
پایان نامه بازیابی انرژی از پسماندهای جامد شهری از طریق گازی سازی پلاسمایی(060312)
1399
نام دانشجو: ثاقب کوهپایه عراقی نام اساتید راهنما: محمود قرآن نویس - مجتبی میرزایی
پایان نامه امکان سنجی و آنالیز اقتصادی تولید انرژی بیوگاز در شهر کرمانشاه(060311)
1398
نام دانشجو: محمد هادی کهزادی طهنه نام اساتید راهنما: دکتر مجتبی میرزایی
پایان نامه تحلیل انرژتیک و بهینه سازی تولید همزمان برق و حرارت بر پایه خورشیدی (060270)
1398
نام دانشجو: طه لطفی نام اساتید راهنما: دکتر مجتبی میزایی - دکتر رضا علایی
پایان نامه بهینه سازی تولید همزمان برق و حرارت در پتروشیمی لرستان(060249)
1398
نام دانشج: محمد خیر الهی فر نام اساتید راهنما: دکتر مجتبی میرزایی
پایان نامه تحلیل انرژیتیک و اقتصادی سیستم هیبرید باد و خورشید برای تامین بار نیروگاه بیستون - کرمانشاه(060238)
1397
نام دانشجو: جواد ولایتی نام اساتید راهنما: دکتر رضا علایی - دکتر مجتبی میرزایی
پایان نامه آالیز اگزرژی(اگزرژِ اکونومیک و اگزرژِ اینوارومنتال) یک سیستم هیبریدیSOFC-GT-R(060208)
1396
نام دانشجو: محمد عاطفی نژاد نام اساتید راهنما: دکتر محمحسین احمدی - دکتر حیدر مداح
کتابها در صفحه: