یافت شد6883 کتاب ها در کل
پایان نامه اصلاح انتقال بخار یک واحد صنعتی در تهران(060190)
1395
نام دانشجو: مصطفی صفری نام اساتید راهنما: دکتر مجتبی میرزایی - دکتر رضا علایی
پایان نامه استفاده از نانو سیال در مبدل های حرارتی(060170)
1396
نام دانشجو: میلاد واحدی نام اساتید راهنما: دکتر یوسف یاسی - دکتر تمیم
پایان نامه استفاده از نانو سیالات هیبریدی در مبدل های حرارتی با به کارگیری نرم افزار فلوئنت(060160)
1396
نام دانشجو: رقیه پلنگی نام اساتید راهنما: دکتر یوسف یاسی - دکتر حیدر مداح
پایان نامه بررسی اگزرژی و اگزرژواکونومیک نیروگاه دودکش خورشیدی در اقلیم های مختلف ایران(060153)
1396
نام دانشجو: پوریا الهیاری ام اساتید راهنما: دکتر محمد حسین احمدی - دکتر یوسف یاسی
پایان نامه مدلسازی و بهینه سازی عملکرد دیگ های بخار پالایشگاه گاز با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی(060138)
1396
نام دانشجو: مسعود یاری نام اساتید راهنما: دکتر مجتبی میرزایی - دکتر حیدر مداح
پایان نامه مطالعه حذف هیدروکربن از آب همراه نفت با استفاده از بیوراکتور(060120)
1396
نام دانشجو: بهادرنجات نام اساتید راهنما: دکتر مجتبی میرزایی - دکتر حیدر مداح
کتابها در صفحه: