دسته بندی: پایان نامه کارشناسی ارشد

یافت شد394 کتاب ها در کل
پایان نامه طراحی مجتمع مسکونی کویری با رئیکرد بهره گیری از انرژی باد (060329)
1398
نام دانشجو: شهاب زنگی نام اساتید راهنما: دکتر یوسف یاسی
پایان نامه شبیه سازی عددی دیواره های حاوی PCM در کنترل دمای ساختمان (060328)
1399
نام دانشجو:علی مصلی نام اساتید راهنما: دکتر محمد مهدی ابدی
پایان نامه استفاده از شیشه های هوشمند در طراحی مرکز ورزش درمانی معلولین به منظور بهینه سازی مصرف انرژی(060296)
1398
نام دانشجو: بهناز سادات حسینی نام اساتید راهنما: دکتر مجتبی میرزایی _ دکتر محمد مهدی...
پایان نامه تعیین بهینه ترکیب سیستم های خورشیدی غیرفعال برای مجتمع اداری (060293)
1398
نام دانشجو: علی غلامرضایی نام اساتید راهنما: دکتر مجتبی میرزایی
پایان نامه طراحی برج اداری با استفاده از سیستم های خنک کننده خورشیدی و سیستم توزیع دمای منطقه ای (060291)
1398
نام دانشجو: محمد هادی سلیمانی نام اساتید راهنما: دکتر مجتبی میرزایی _ دکتر صادق خاجی
پایان نامه طراحی ، مدلسازی و آنالیز کلینیک جنرال کودکان با مصرف انرژی صفر در اقلیم شهر تهران(060251)
1398
نام دانشجو: آرنا نیازی نام اساتید راهنما: دکتر محمد حسین احمدی _ دکتر محمد مهدی ابدی
پایان نامه بررسی استفاده از شیوه های سنتی تامین آسایش حرارتی در ساختمان های امروزی  (060230)
1397
نام دانشجو:محمد مرادی نام اساتید راهنما:دکتر مجتبی میرزایی _ دکتر مهدی ابدی
پایان نامه بررسی تاثیر عایق کاری حرارتی در پوسته های خارجی مسکن روستایی اقلیم سرد استان کردستان (060182)
1397
نام دانشجو:علیرضا شعبانی پور نام اساتید راهنما: دکتر مجتبی میرزایی _ دکتر مهدی ابدی
پایان نامه پیش بینی هزینه تغییرات در پروژه های انبوه سازی مسکن با استفاده از شبکه عصبی (060389)
1401
نام دانشجو: سیدرضا هاشمی جوکار نام اساتید راهنما: دکتر مصطفی عادلی زاده
پایان نامه بررسی اثر حرارت  بر مقاومت فشاری و خمشی بتن ساخته شده با سنگدانه های بازیافتی (060375)
1400
نام دانشجو: علی عباسیه بزرگی نام اساتید راهنما: دکتر مصطفی عادلی زاده
پایان نامه بررسی میزان اثر بخشی تکنیک های رفع تعارض در پروژه های انبوه سازی مسکن(060350)
1401
نام دانشجو: علیرضا نوروزی نام اساتید راهنما: دکتر مصطفی عادلی زاده
پایان نامه ارائه متدولوژی موثر جهت انتخاب تامین کنندگان شایسته در راستای بدون سپاری پروژه ها  (060327)
1399
نام داشجو: سجاد فرهادی نام اساتید راهنما: دکتر مهدی فتاحی _ دکتر احمد قریب گرکانی
پایان نامه ارائه الگو و شناسایی منشاهای ریسک در پروژه های عمرانی مورد مطالعه پتروشیمی شازند(060325)
1399
نام دانشجو: محمد حسن صفتی نام اساتید راهنما: دکتر مصطفی عادلی زاده _ دکتر مهدی فتاحی
پایان نامه شناسایی و ارزیابی ریسک در پروژه های تعاونی مسکن (060323)
1399
نام دانشجو: محمدصابر شریف زاده نام اساتید راهنما: دکتر مهدی فتاحی _ دکتر احمد قریب
کتابها در صفحه: